Münafiqlərlə fikri mübarizə aparmaq hər müsəlmanın borcudur

1-ci söhbət

2-ci söhbət

30 iyul 2010-cu il harunyahya.tv

ADNAN OKTAR: “Bax, hələ bunu dərk etmirlər, yəni qavrama qabiliyyətlərində pozğunluq var. "Amma bunu anlamırlar" deyir, yəni buradan da dəli olduğu aydın olur.

3-cü söhbət

31 iyul 2010–cu il Kocaeli tv

ALTUĞ BERKER: “Xüsusi ilə üstündə dayandığımız bir mövzu var. Bədiüzzaman Həzrətləri bu haqda "cərəyani-münafiq (yəni münafiq hərəkatı)" –deyərək bildirib”.

4-cü söhbət

5-ci söhbət

6-cı söhbət

7-ci söhbət

8-ci söhbət

4 avqust 2010-cu il harunyahya.tv

OKTAR BABUNA: Şeytandan Allaha sığınıram: "Şeytan onlara hakim olmuş və Allahı zikr etməyi onlara unutdurmuşdur. Onlar şeytanın firqəsidirlər (şeytana uyanlardır). Bilin ki, şeytanın firqəsi–məhz onlar ziyana uğrayanlardır! (Mücadilə surəsi, 19)

9-cu söhbət

4 avqust 2010-cu il Samsun Aks tv və tv Kayseri

ALTUĞ BERKER: “Xüsusi ilə üstündə dayandığımız bir mövzu var. Bədiüzzaman Həzrətləri bu haqda "cərəyani-münafiq (yəni münafiq hərəkatı)" –deyərək bildirib”.

10-cu söhbət

11-ci söhbət

12-ci söhbət

13-cü söhbət

14-cü söhbət

11 avqust 2010-cu il, Samsun Aks tv

ADNAN OKTAR: Münafiq çox arsız varlıqdır. Müsəlmanın dinə görə hərəkət etməyinə inanmadığına görə hadisələri qan, mənfəət bağına görə qiymətləndirər.

15-ci söhbət

12 avqust, 2010-cu il, wwww.harunyahya.tv

ALTUĞ BERKER: Allah münafiqlər haqqında, Maidə surəsi 13-cü ayədə belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram:"... Onlar Kitabda olan kəlmələrin yerlərini dəyişdirirlər..."

16-cı söhbət

17-ci söhbət

18-ci söhbət

19-cu söhbət

20-ci söhbət

22 avqust, 2010-cu il harunyahya.tv

ADNAN OKTAR: “Bax, hələ bunu dərk etmirlər, yəni qavrama qabiliyyətlərində pozğunluq var. "Amma bunu anlamırlar" deyir, yəni buradan da dəli olduğu aydın olur.

21-ci söhbət

22 avqust, 2010-cu il, Kanal Avropa

ALTUĞ BERKER: “Xüsusi ilə üstündə dayandığımız bir mövzu var. Bədiüzzaman Həzrətləri bu haqda "cərəyani-münafiq (yəni münafiq hərəkatı)" –deyərək bildirib”.

22-ci söhbət

23-cü söhbət

24-cü söhbət

25-ci söhbət

26-cı söhbət

4 sentyabr, 2010-cu il, Kocaeli tv

OKTAR BABUNA: Siz münafiqlərdən bəhs edərkən ibadətlərini də nümayiş etdiklərini demişdiniz. Məsələn, oruc tutanda mütləq onu nümayiş etdirmək istəyərlər.

27-ci söhbət

4 sentyabr, 2010-cu il, www.harunyahya.tv

OKTAR BABUNA: Siz münafiqlərin gizli cəhətlərini ən incə nöqtələrinə kimi açıqlayırsınız, maşAllah. Allah razı olsun. Mübahisəçi olduqlarını, ağılsız şərhlər etdiklərini demişdiniz.

28-ci söhbət

29-cu söhbət

30-cu söhbət

31-ci söhbət

32-ci söhbət

2 oktyabr, 2010-cu il, Kocaeli tv və Aba tv

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Nisa surəsi, 54-cü ayədə Allah belə buyurur: "Yoxsa onlar Allahın Öz lütfündən insanlara verdiyi şeyə görə onlara həsəd aparırlar?".

Adnan Oktar deyir ki...

Mehdi camaatından çıxan bacarıqlı münafiqdir və bu münafiqlər dəccal nümunəsidir. Hədisdə 30-a qədər dəccal çıxacağı bildirilib. Şeytan şeytanla asan əlaqə yaradar. Bacarıqlı münafiqlər də dərin dövlətinin izini tapmaqda sanki it kimi izi göstərər.

15 may 2017-ci il

Münafiqin münafiqi tapma qabiliyyəti güclüdür. Müsəlman da münafiqin bu qabiliyyətindən İslam üçün istifadə edər.

12 may 2017-ci il

Allah münafiqlərə lağ etmək, söyüş söymək, murdarlıq vermişdir. Bu lağ etmək təkcə münafiqin öz canını yandırar, möminə isə şəfaya vəsilə olar. Lağ edənlər həsəd içində olduqları üçün qaranlıq dünyada yaşayarlar. Lağa qoyulan şəxs isə həmişə daha gözəlləşər. Bu Allahın gizli sənətidir.

7 may 2017-ci il

İngiltərə dərin dövləti ədabaz, çaqqal, münafiq tiplərdən istifadə edərək özü üçün geniş tərəfdar kütləsi yaradır. Biz bunların hamısını ifşa etdik.

5 may 2017-ci il

Allah möminləri birbaşa küfr əhli ilə müsahib etməz, küfr əhli eyni məkanda da olsa möminlərdən ayrı bir aləmdə sanki öz cəhənnəmində yaşayar. Münafiqlər də möminlərin arasında yaşayarlar, lakin mütləq küfr aləminə keçərlər, lakin iman gətirənlərə zərər verə bilməzlər.

29 aprel 2017-ci il